VERDER LEZEN

Blijf op de hoogte met onze artikelen.

artikeleninnovation‘WIJ WILLEN GRAAG VOORUIT': BHV PUSH REALISEERT VIJF NIEUWE PADELBANEN
ESG | Innovation
‘WIJ WILLEN GRAAG VOORUIT': BHV PUSH REALISEERT VIJF NIEUWE PADELBANEN
Padel is de laatste jaren enorm in opkomst. In Nederland is het zelfs de snelst groeiende sport enoveral worden nieuwe banen aangelegd. Ook in Breda, en wel op een bijzondere locatie: het complex van BHV Push. Op het PushPark startte onlangs de aanleg van 5 padelbanen. In een later stadium volgen nog eens vier overdekte banen en een centre court.
Menno Woldhuis, voorzitt er van BHV Push, is dan ook opgetogen. “Het gaat nu echt hard. Begin maart zijn de graafwerkzaamheden gestart, de fundering wordt binnenkort gestort en als alles meezit, zijn de banen in de tweede week van april al bespeelbaar. Wij zoeken alleen nog een goed moment voor de officiële opening. Wellicht ergens in het Paasweekend; dat wordt weer een hoogtepunt.”

Push is een van de eerste hockeyclubs in Nederland met padelbanen. “Daarmee zett en we een trend die navolging zal krijgen,” zegt de voorzitt er. “Vorig jaar is er in de zomer een pilot geweest bij Kampong met twee mobiele banen en inmiddels hebben meerdere clubs plannen. Wij zijn er al langer mee bezig.”

“In de eerste plaats om het sportaanbod voor onze leden te verbreden. Wij willen hen naast hockey nog meer bieden en padel past daar perfect bij. Daarnaast ligt er een duidelijke link met onze maatschappelijke functie om mensen te stimuleren meer te bewegen en te sporten. Bovendien geven de banen ook een positi eve impuls aan de exploitatie van ons complex. Want in plaats van alleen hockey in de avonduren en de weekenden, heb je straks ook op andere tijden reuring.”

Aan de komst van de banen is een zorgvuldig traject vooraf gegaan. “In dat opzicht is de ‘koninklijke weg’ bewandeld,” legt de voorzitt er uit. “Uiteraard hebben wij eerst onze leden geraadpleegd. Zij waren heel enthousiast. Vervolgens hebben we de gemeente erbij betrokken en zijn ook in overleg gegaan met de tennisbond, de KNLTB. Dat is een heel traject geweest, evenals de fi nanciering en de aanbesteding. Op al die gebieden was er een mooie samenwerking met ESG. Echt een fantastische partner, want alleen hadden we dit niet kunnen doen.”

Zoals gezegd worden nu vijf padelbanen aangelegd, de eerste fase. De bedoeling is dat op termijn een tweede fase volgt met vier overdekte banen en een centre court. Dit maakt het ook mogelijk om nationale en internationale toernooien te hosten. “Het gaat dus echt groot worden, al blijven wij uiteraard wel een hockeyclub,” benadrukt de voorzitt er. “Het aanbod wordt alleen breder, nog leuker en met nog meer activiteiten. Dit past ook bij Push en onze positieve visie. Wij willen graag vooruit.”

"Een mooie manier van een publiek-private samenwerking waarmee je echt bijzondere projecten kunt realiseren."
Mark Brands over Padel@Push
Bij de ontwikkeling en de realisati e van de padelbanen werkt Push nauw samen met ESG. ESG vroeg zich af “waarom worden de mooie sportparken binnen de gemeente maar voor één ding gebruikt? Ze zouden een zoveel grotere maatschappelijk rol kunnen vertolken en voor meer mensen bereikbaar kunnen zijn.” Aan de oorsprong van het project ligt een heldere visie op sport, maatschappelijk nut en gebruik van openbare ruimte. “Met dat verhaal hebben wij Push benaderd. We vonden elkaar al heel snel,” zegt Mark Brands, CEO van ESG. “Dit resulteerde in een plan voor 10 padelbanen, waarvan fase 1 nu is gestart. Een mooie manier van een publiek-private samenwerking waarmee je echt bijzondere projecten kunt realiseren.”

ESG faciliteert ook gediplomeerde trainers die padeltrainingen gaan geven. Inmiddels zijn ze met de gemeente Breda in gesprek over de vergunning voor tweede fase, met 5 overdekte banen. “Als alles positief verloopt, zou de aanleg dit jaar nog kunnen starten. Dan staat er echt iets unieks. Een voorbeeld voor andere hockeyclubs en wellicht ook voor andere sportverenigingen. Omdat je met de padelbanen niet alleen het sportaanbod verbreedt, maar via de exploitatie ervan ook de financiële positie van de club versterkt.”

In deze tijd waarin 95% van de sportclubs moeite heeft om overeind te blijven, is dat een belangrijk gegeven. “Als ESG kunnen wij dan ook veel betekenen. Wij investeren in een publiek-private samenwerking; sportbreed en sportoversti jgend. Dat wordt ook de toekomst. En zeker als het gaat om sport, om jeugd en om bewegen, hoop ik dat meer sportverenigingen die samenwerking gaan zoeken.”

ESG | Innovation is onderdeel van ESG. De kracht van ESG is de diversiteit, met een optimale balans tussen dingen en mensen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan die zorgen dat wij meebewegen in de behoefte van de markt. Op één lijn liggen door af te wijken van de standaard. Dat geeft ruimte voor verrijking in de vorm van win-win oplossingen.