ONZE ONDERNEMINGEN

Hier wordt iets moois ontwikkeld.

ESG | InnovationDutch Sustainable Brands
dutch-sustainable-brands

DUURZAME GROENE ENERGIEPROJECTEN

Ambitieuze energiedoelstellingen binnen handbereik met lokale initiatieven.


Dutch Sustainable Brands heeft de groenste ambitie. Door heel Nederland werken wij samen met lokale overheden en bedrijven om de volgende stap in de energietransitie te zetten. Duurzaam stroom opwekken met zon- en windenergie, werken met gerecyclede materialen en energie opslaan voor later gebruik. Duurzaam opwekken, verbruiken én opslaan dus. Zo sluiten wij de cirkel van de energietransitie.

Samen met Golfpark The Dutch werken we bijvoorbeeld aan een zonnepark in de gemeente West-Betuwe. Zonnepark The Dutch is een lokaal initiatief met oog voor flora en fauna in de regio. Met de opgeleverde energie kunnen 20.000 huishoudens in de gemeente West-Betuwe worden voorzien van groene stroom, wat zich vertaalt tot 75% van de energiebehoefte van de gemeente. Eventuele overschotten vloeien niet terug naar het overbelaste net, maar worden lokaal opgeslagen in slimme batterijsystemen met hergebruikte batterijcellen.

DE INNOVATIE VAN DUTCH SUSTAINABLE BRANDS

OPTIMAAL INZETTEN VAN BESCHIKBARE RUIMTE.

ECOSYSTEEM VAN GROENE ENERGIE DOOR DUURZAAM OPWEKKEN ÉN OPSLAAN.

TER VERBETERING VAN DE LOKALE LEEFOMGEVING EN MET OOG VOOR NATUUR.
OVER DE INNOVATIES VAN ESG INNOVATION

WAT DUTCH SUSTAINABLE BRANDS DOET

Hier wordt iets moois ontwikkeld.


Braakliggend terrein en andere beschikbare openbare ruimte wordt door het opwekken van groene energie van algemeen nut. Lokale initiatieven, mét oog voor milieu.

icon

Op lokaal initiatief

Meerwaarde voor de omgeving is belangrijk. Op initiatief van of in overeenstemming met bewoners en belanghebbenden worden locaties geselecteerd en samen naar de juiste passende invulling gezocht.
icon

Met oog voor de natuur

De landschapselementen worden ecologisch beheerd. Direct onder en rond de zonnepanelen is ruimte voor (lage) natuurlijke begroeiing, zodat het dieren niet aan voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken zal ontbreken.
icon

Correct

Onze zonneparken zijn in overeenstemming met de Gedragscode Zon op Land, nodig voor het behalen van de doelen van de energietransitie. Deze code waarborgt de fysieke en procesmatige wijze van ontwikkeling, inpassing, vormgeving en beheer van zon op land projecten.
icon

Slimme opslag

Energie-opbrengsten kunnen sterk wisselen. Tekorten en overschotten met elkaar in balans te brengen is een must. Om dit te bereiken werken we aan duurzame energieopslagtechnologie.
TOCH BRUIKBAAR

Het zonnepark ligt ingeklemd tussen de snelweg A15 en de golfbaan. De grond is verontreinigd geweest en tijdelijk niet bruikbaar als land- of bouwgrond. Als zonnepark maken we dit stuk grond maatschappelijk nuttig terwijl we werken aan het verbeteren van de grondkwaliteit.
ECOLOGISCH VERANTWOORD

Door rekening te houden met flora en fauna, geven we de natuur de ruimte om te bloeien. De panelen bieden beschutte schaduwplekken en staan zo geplaatst dat planten en dieren kunnen gedijen.
SLIMMER OPSLAAN

Soms is er veel zon, soms is er minder zon. Op momenten van overschot is het belangrijk energie op te slaan zodat het later gebruikt kan worden waar en wanneer het nodig is. Op bewolkte dagen, moeilijk bereikbaar terrein, of bijvoorbeeld 's nachts. Refurb Battery maakt slimme energieopslagsystemen met hergebruikte accu's en werkt zo mee aan het circulair maken van het ecosysteem.

WORDS TO LIVE BY

"A transition to clean energy is about making an investment in our future."
Gloria Reuben

WERKEN MET DUTCH SUSTAINABLE BRANDS

Samen sterker

Onze ambitie is groen. Dutch Sustainable Brands zoekt op niveau de connectie met even ambitieuze gemeenten en marktpartijen, om hen te helpen doelstellingen te behalen en daarmee grote stappen te zetten in de energietransitie. Braakliggende stukken land en andere openbare ruimte wordt slim benut, altijd met lokale belangen voorop.

Werken met Dutch Sustainable Brands betekent werken met een ervaren marktpartner, die voorop loopt op gebied van groene energie, recycling en duurzame opslag. Daarmee vormen we het ecosysteem van energie van de toekomst.

MEER OVER DUTCH SUSTAINABLE BRANDS

CEO

MARK BRANDS

ESG | Innovation is onderdeel van ESG. De kracht van ESG is de diversiteit, met een optimale balans tussen dingen en mensen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan die zorgen dat wij meebewegen in de behoefte van de markt. Op één lijn liggen door af te wijken van de standaard. Dat geeft ruimte voor verrijking in de vorm van win-win oplossingen.